Where
What

Production - manufacture of plastics

GP PLAST
Patriarhou Grigoriou 25, Tayros
Tel. +30 210 3473955
Attiki » Athens
Ag. Eleftheriou 149 Kaminia - 18541
Tel. +30 210 4815711-2
Attiki » Piraeus